Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Puan Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracına puanını öğrenmek istediğiniz kişinin test sınavında doğru cevaplamış olduğu soru sayısını girdikten sonra hesapla butonuna basınız. Sınavda iptal edilen soru veya sorular varsa iptal edilen soru sayısı alanını da doldurunuz.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
AKS Puan Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. Örn. 71 (100 Soru)
  2. Bilmiyorsanız boş bırakınız
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereğince aday sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere yapılacak yazılı sınava Adaylık Kaldırma Sınavı adı verilmiştir.

AKS'ye giriş şartları nelerdir?

Sınava girecek olan aday sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin, performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları ve sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekmektedir.

Yanlış cevaplanan sorular doğru soruları götürüyor mu?

Değerlendirme sırasında yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir.

Sınavda kaç soru var?

Sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.

Sorularda kaç adet cevap seçeneği var?

Sınavdaki her soru 5 cevap seçeneği içermektedir. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır

AKS puanı nasıl hesaplanır?

Sınavda tüm soruları doğru cevaplayanlar 100 puan almaktadır. Kısacası her doğru cevaplanan soru adaya 1 puan kazandırmaktadır. Sınavda iptal edilen soru veya sorular olması durumunda (100 x Net Sayısı / Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı) formülü kullanılarak hesaplanır.

Sınavda başarılı olmak için en az kaç almak gerekir?

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler başarılı sayılır.

AKS'de başarılı olanlar için süreç nasıl işler?

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin adaylık sürecini tamamlamış sayılır.

Sınavda başarısız olanlar için süreç nasıl işler?

Sınavda başarılı olamayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.